PL EN
PLN EUR

❤️ Wholesale Women's Clothing ❤️

PL EN
PLN EUR

Reklamacje

Przed złożeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami:

1.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne, ma pełne prawo do złożenia reklamacji. 
Jako reklamacja uznawane są tylko uszkodzenia fabryczne.
Jako wady fabryczne nie zostaną uznane:

- poluzowanie się przyszycia guzika,

-ozdoby typu dżety, cekiny, kamyczki 

-wyrwane i uszkodzone ekspresy ,zamki błyskawiczne i zapięcia uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użytkowania przez konsumenta

- rodzaj materiału, z którego produkt został wykonany,

- wystające nitki na szwie, które można samodzielnie obciąć aby produkt był gotowy do sprzedaży,

- wystające nitki w innych miejscach, które można samodzielnie obciąć aby produkt był gotowy do sprzedaży,

- ślady użytkowania m.in. zabrudzenia, wyciągnięcia, odkształcenie materiału wskazujące na użytkowanie produktu.

2.Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru( nie póżniej niż do 24 h od otrzymania paczki ) dokonać jego sprawdzenia  i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń wnieść zastrzeżenia odnośnie dostarczonego towaru .Należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem  poprzez wiadomość na messenger m.me/NOTABENEMODA lub m.me/NOTABENEMODA15 lub telefonicznie tel.+48502595454 i  przesłać stosowną dokumentację fotograficzną pod rygorem uznania, że później opisane nieprawidłowości nie obciążają Sklepu.

3.Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad. Jeśli wada nie budzi wątpliwości co do wady fabrycznej klient ma prawo do zwrotu kosztów wysyłki towaru do Sklepu
W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.


4.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona
Dopiero złożenie reklamacji wg. w/w zasad i uznanie jej przez Sklep uprawnia klienta do odesłania produktu.


5.W przypadku uznania reklamacji prosimy o odesłanie reklamowanego towaru wraz z kopią faktury zakupu oraz wypełnionym formularzem który otrzymają Państwo od nas w momencie zaakceptowania reklamacji na adres. HURTOWNIA NOTA BENE ul. Rzemieślnicza 35 hala C boks 142/143 95-030 Rzgów

6.Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, zaoferujemy Państwu inny towar w tej samej cenie dostępny w hurtowni lub zwrot pieniędzy


7.Klient odsyła reklamowany towar na własny koszt. Oznacza to, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem z towarem reklamowanym. 

8.Klienci którzy, zamawiają wysyłkę poza granice Polski, koszty przesyłek zwrotnych ponoszą na własny koszt. Po rozpatrzeniu reklamacji  zwracamy kwotę tylko za zakupiony towar.