PL EN
PLN EUR

❤️ Wholesale Women's Clothing ❤️

PL EN
PLN EUR

Polityka plików cookies

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej https://notabenemoda.pl/ (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą niezwykle ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą Stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką plików cookies”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, związanego z plikami cookies oraz innymi technologiami internetowymi wykorzystywanymi przez Stronę.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem przez Stronę plików cookies oraz innych technologii internetowych wymienionych w niniejszej Polityce plików cookies jest NB Trade Sp. z o.o.   z siedzibą w Rzgowie, ul. Rudzka 3, 95-030 , NIP: 728-287-00-51, REGON: 524241620

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

Przez następujące określenia należy rozumieć:

  1. „Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://notabenemoda.pl/;
  2. „Sprzedawca” – należy przez to NB Trade Sp. z o.o.   z siedzibą w Rzgowie, ul. Rudzka 3, 95-030 , NIP: 728-287-00-51, REGON: 524241620
  3. „Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://notabenemoda.pl/ lub przesyłając swoje dane osobowe w Formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie celem uzyskania szczegółowych informacji o usługach oferowanych przez Sprzedawcę;
  4. „Sprzęt Użytkownika” lub „Urządzenie końcowe” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

Czym są Pliki cookies i jak są wykorzystywane?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, wysyłane i zapisywane przez Stronę na Urządzeniu końcowym Użytkownika, zawierające dane na temat korzystania przez Użytkownika ze Strony („Pliki cookies”). Pliki cookies są bezpieczne dla Sprzętu Użytkownika, służą ułatwieniu korzystania ze Strony.

Informacje zbierane przez Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie ze Strony, pozwalają zapamiętać preferencje Użytkownika i dostosować Stronę do jego potrzeb, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Urządzenie końcowe Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę. Pliki cookies wykorzystywane są również w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzin Strony, co pozwala poprawić jakość Strony poprzez ulepszenie jej struktury i zawartości, tym samym dostosowanie jej do potrzeb Użytkowników (bez ich personalnej identyfikacji).

Strona zasadniczo korzysta z następujących rodzajów Plików cookies:

  1. Pliki stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  2. Pliki sesyjne - pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  3. Pliki użytkownika - piki wykorzystywane dłużej niż jedna sesja w celu: identyfikacji produktów lub usług dodanych do znajdującej się na Stronie sekcji koszyka/ulubionych - tak by Użytkownik po zamknięciu przeglądarki i otwarciu jej ponownie miał nadal dodane wcześniej produkty lub usługi w koszyku/ulubionych.
  4. Pliki podmiotów zewnętrznych – pliki takie jak w szczególności obsługujące statystyki Google Analytics, oraz innych podmiotów zewnętrznych, pozwalające dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników.

Czy Pliki cookies mogą zostać wyłączone?

Jeśli nie życzą sobie Państwo Plików cookies na Urządzeniu końcowym, pliki te można wyłączyć. Zwracamy jednak uwagę, że po wyłączeniu Plików cookies Użytkownik może nie mieć dostępu do niektórych treści Strony, korzystanie ze Strony może być dla Użytkownika mniej efektywne, utrudnione może być również korzystanie z usług.

Ograniczenia czy wyłączenia stosowania Plików cookies Użytkownik może dokonać poprzez stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ustawienia te Użytkownik może zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi Plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarek internetowych.

Przetwarzanie danych związanych z Plikami cookies, których wykorzystanie jest niezbędne w celu umożliwienia nawiązania komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji Strony odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Sprzedawca ma bowiem uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych, w celu zapewnienia świadczenia usług w sposób wolny od błędów technicznych.